Instituttene i Munthes gate


ISF - Institutt for samfunnsforskning
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring


Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF)

Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INASVF) flyttet i 1978 inn i Institutt for samfunnsforsknings nye lokaler. Som en del av denne innflyttingen oppretter Stortinget den 16.12.1977 Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF) som en statlig institusjon som skulle fungere som en felles driftsavdeling for Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INASVF). Konstruksjonen med ISAF ble opprettholdt fram til 1999.

Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INASVF) ble opprettet 1.1.1966 og endret navn til Institutt for sosialforskning (INAS) 1.1.1988. INAS ble nedlagt via sammenslåing 1.7.1996. Sammenslått inn i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Instituttgruppa for samfunnsforskning (ISAF) ble avviklet fra 1.1.1999, og fra dette tidspunktet ble ISAFs tidligere oppgaver ivaretatt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid. Midlene som tidligere ble bevilget til ISAF ble delt mellom NOVA og ISF, og ISAFs tidligere ansatte ble tilsatt ved ISF eller NOVA.

Kilde Forvaltningsdatabasen (Sikt): ISAF - INAS - NOVA


Institute for Social Research Group (ISAF)

16.12.1977 Regular founding
31.12.1998 Ending by complex reorganization

Source The State Administration Database (Sikt): ISAF - INAS - NOVA